Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

ThS. TRẦN VĂN HÙNG

DĐ: 0918.755.053

Email: tvhung@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

DĐ: 0914.311.599

Email: dchan@agu.edu.vn

 

TS. Trần Đình Phụng

DĐ: 0917022877

Email: tdphung@agu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Phan Thị Thùy Dung

DĐ: 0902474666

Email: npttdung@agu.edu.vn

Đang học nghiên cứu sinh.

 

 

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

DĐ: 0905785907

Email: dttha@agu.edu.vn

Đang học nghiên cứu sinh.

 

 

ThS. Võ Văn Dót

DĐ: 0984499876

Email: vvdot@agu.edu.vn

Đang học nghiên cứu sinh.

 

 

ThS. Chau Sóc Khăng

DĐ: 0917815835

Email: cskhang@agu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Văn Nòn

DĐ: 0939621210

Email: nvnon@agu.edu.vn

 

 

ThS. Từ Thị Thanh Mỵ

DĐ: 0908523711

Email: tttmy@agu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

DĐ: 01234426669

Email: ntkimngan@agu.edu.vn