Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trưởng bộ môn

Ông:

Nguyễn Văn Trang

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0918.676.080

Email:

nvtrang@agu.edu.vn

Giảng viên

Ông:

Ngô Hùng Dũng

Học vị:

Cử nhân

Chuyên ngành:

Chính trị

Điện thoại di động:

0816.828.451

Email:

ngohungdungdhag@gmail.com

Giảng viên

Bà:

Lê Thị Mỹ An

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0907.599.080

Email:

ltman@agu.edu.vn

Giảng viên

Ông:

Võ Hoàng Đông

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0915.168.849

Email:

vhdong@agu.edu.vn