Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LÃNH ĐẠO KHOA

 

   PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

     

Ông:

Trần Lê Đăng Phương

Học vị:

Tiến sĩ Luật

Điện thoại di động:

0919 808 747

Điện thoại văn phòng: 

(0296) 6 256565 (Ext: 1032) 

Email: 

  tldphuong@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

     

Ông:

Đỗ Công Hồng Ân

Học vị:

 Thạc sĩ Triết

Điện thoại di động: 

 0914 311 599

Điện thoại văn phòng: 

 (0296) 6 256565 (Ext:)

Email: 

 dchan@agu.edu.vn