Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LÃNH ĐẠO KHOA

   

PHÓ TRƯỞNG KHOA – PHỤ TRÁCH

 

 

Ông: TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

Học vị: Tiến sĩ Luật

Di động: 0919.808.747

Văn phòng: (0296) 6256565 - 1032

Email: tldphuong@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

Ông: ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

Học vị: Thạc sĩ Triết học

Di động: 0914.311.599

Văn phòng: (0296) 6256565 -

Email: dchan@agu.edu.vn