Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

NGUYÊN CB-GV

ThS. PHẠM THỊ THU HỒNG

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Nghỉ hưu năm 2013

ThS. NGUYỄN VĂN THUẬN

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Nghỉ công tác

ThS. NGUYỄN THỊ VÂN

Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Nghỉ hưu năm 2013

ThS. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Nghỉ hưu năm 2013

ThS. NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊNG

Quyền Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Nghỉ hưu năm 2015

CN. LÊ CÔNG LUẬN

Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

Chuyển công tác

ThS. ĐINH LÊ NGUYÊN

Trưởng Bộ môn NNLCB của CN M-L

Nghỉ hưu năm 2009

CN. TRẦN THANH DUY

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Nghỉ công tác

TS. ĐỖ THỊ HIỆN

Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

Chuyển công tác

CN. NGUYỄN VĂN THÀNH

Giáo vụ Khoa

Chuyển công tác

ThS. LÊ THỊ TẦN

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghỉ hưu năm 2013

CN. VÕ TUẾ LAM

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Nghỉ công tác 2018 

 

CN. NGUYỄN THỊ HỒNG XANH

Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

Nghỉ hưu năm 2015

 

CN. LÊ THỊ HẠNH HUYÊN

Bộ môn CNXHKH

Chuyển công tác

 

ThS. TÔN VIỆT THẢO

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Chuyển công tác

 

ThS. ĐỖ THỊ KIM PHƯƠNG

Bộ môn NNLCB của CN M-L

Chuyển công tác

 

ThS. NGUYỄN THỊ THÌN

Giáo vụ Khoa

Chuyển công tác