Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2024-2025

Quyết định số 443/QĐ-ĐHAG ngày 19/3/2024: 

https://docs.agu.edu.vn/congvan/uploads/ee1346f932c94e341690e1479bcad669...

Thông báo về việc rà soát điểm rèn luyện HKI năm học 2023-2024

Hiện nay, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) đã tổng hợp và cập nhật đầy đủ minh chứng đánh giá điểm rèn luyện học kì I năm học 2023-2024 theo  công văn số 1568/ĐHAG-CTSV ngày 23/11/2023 của Trường Đại học An Giang về việc cung cấp minh chứng và hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2023-2024. Vì vậy, PCTSV thông báo đến tất cả sinh viên đang theo học các lớp chính quy, truy cập vào địa chỉ https://sao.agu.edu.vn/ (đăng nhập bằng tài khoản cá nhân) để rà soát kết quả điểm rèn luyện của mình, theo lịch phân chia sau:

Thông báo dành cho sinh viên lớp Triết học Mác - Lênin theo hình thức đảo ngược (Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024)

Sinh viên có tên trong danh sách học lớp Triết học Mác - Lênin theo hình thức đảo ngược (Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024) vui lòng tham gia vào các nhóm zalo bên dưới để được sinh hoạt và phổ biến cách học:

- Nhóm DN01: https://zalo.me/g/nrxgtq191

- Nhóm DN02: https://zalo.me/g/mmguvr384

- Nhóm DN03: https://zalo.me/g/oicmpt982

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí HKII năm học 2023 - 2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành  quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo giáo dục, đào tạo

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy HKII, năm học 2023 – 2024

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT.BGD-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Thông báo về việc cập nhật lý lịch sinh viên

Nhằm thực hiện nghiêm quy định về việc hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy thực hiện cập nhật lý lịch sinh viên online trên website quản lý mới, cụ thể như sau:

1. Các bước thực hiện: xem hướng dẫn tại https://vnu.app/huongdanlylich

2. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2023.

Hội nghị Viên chức, người lao động Công đoàn bộ phận 7 năm học 2023-2024

Ngày 09/11/2023 vừa qua, Công đoàn bộ phận 7 (Khoa Ngoại ngữ và Khoa Luật và Khoa học chính trị) đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động cấp cơ sở năm học 2023-2024.

                                               Tập thể CĐ BP 7

 

 

Trang