Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Nộp hồ sơ khen thưởng cá nhân và tập thể sinh viên năm học 2023 – 2024

1. Thời gian các lớp nộp cho Khoa

- Sinh viên Tốt nghiệp năm 2024 (Khóa DH21): Từ ngày 21/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024.

- Sinh viên các khóa còn lại: Từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 22/7/2024.

2. Thời gian các khoa tổng hợp hồ sơ khen thưởng và nộp về phòng Công tác sinh viên

- Sinh viên khóa DH21 hạn chót đến hết ngày 01/7/2024.

Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2024-2025

Quyết định số 443/QĐ-ĐHAG ngày 19/3/2024: 

https://docs.agu.edu.vn/congvan/uploads/ee1346f932c94e341690e1479bcad669...

Thông báo về việc rà soát điểm rèn luyện HKI năm học 2023-2024

Hiện nay, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) đã tổng hợp và cập nhật đầy đủ minh chứng đánh giá điểm rèn luyện học kì I năm học 2023-2024 theo  công văn số 1568/ĐHAG-CTSV ngày 23/11/2023 của Trường Đại học An Giang về việc cung cấp minh chứng và hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2023-2024. Vì vậy, PCTSV thông báo đến tất cả sinh viên đang theo học các lớp chính quy, truy cập vào địa chỉ https://sao.agu.edu.vn/ (đăng nhập bằng tài khoản cá nhân) để rà soát kết quả điểm rèn luyện của mình, theo lịch phân chia sau:

Thông báo dành cho sinh viên lớp Triết học Mác - Lênin theo hình thức đảo ngược (Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024)

Sinh viên có tên trong danh sách học lớp Triết học Mác - Lênin theo hình thức đảo ngược (Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024) vui lòng tham gia vào các nhóm zalo bên dưới để được sinh hoạt và phổ biến cách học:

- Nhóm DN01: https://zalo.me/g/nrxgtq191

- Nhóm DN02: https://zalo.me/g/mmguvr384

- Nhóm DN03: https://zalo.me/g/oicmpt982

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí HKII năm học 2023 - 2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành  quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo giáo dục, đào tạo

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Trang