Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

Ngày kiểm tra: 18/11/2012

Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.

Lệ phí:

Chứng chỉ A: 150.000 đồng.

Chứng chỉ B: 150.000 đồng.

Hạn chót đăng ký: 13/11/2012

Nội dung kiểm tra :

Chứng chỉ A:Bao gồm các phần sau:

Thông báo về việc huy động sinh viên lao động - vệ sinh môi trường (Đợt đầu năm học HKI - Năm học 2012-2013)

Nhằm thực hiện việc tính điểm rèn luyện HSSV, trong đó có tiêu chí (trừ 6 điểm mục 3, Tiêu chí II) Lao động – Vệ sinh môi trường của các lớp trong học kỳ I, năm học 2012 - 2013;

Thông báo tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ A,B tin học và Khai giảng khóa mới

Trung tâm Tin học, Đại học An Giang xin thông báo:
1. Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tin học A, B quốc gia:
- Ngày kiểm tra: 12/08/2012 ( Hạn chót đăng ký: 06/08/2012 )
- Nội dung kiểm tra chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:
+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
+Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. 
(Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho 
Microsoft Office)

THÔNG BÁO NGÀY TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

Căn cứ nhu cầu của sinh viên và tình hình chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp năm 2012 đồng thời nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sớm nhận được bằng tốt nghiệp, sớm tìm được việc làm, Nhà trường thông báo dời ngày tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2012 cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy sớm hơn so với kế hoạch năm học đã thông báo. Cụ thể là Sáng Thứ Hai, 16/7/2012 tổ chức chung tại Hội trường 600 chỗ. Thời gian sau đó, các Khoa tổ chức theo kế hoạch của từng Khoa.

Trang