Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

Ngày kiểm tra: 18/11/2012

Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.

Lệ phí:

Chứng chỉ A: 150.000 đồng.

Chứng chỉ B: 150.000 đồng.

Hạn chót đăng ký: 13/11/2012

Nội dung kiểm tra :

Chứng chỉ A:Bao gồm các phần sau:

Thông báo về việc huy động sinh viên lao động - vệ sinh môi trường (Đợt đầu năm học HKI - Năm học 2012-2013)

Nhằm thực hiện việc tính điểm rèn luyện HSSV, trong đó có tiêu chí (trừ 6 điểm mục 3, Tiêu chí II) Lao động – Vệ sinh môi trường của các lớp trong học kỳ I, năm học 2012 - 2013;

Thông báo tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ A,B tin học và Khai giảng khóa mới

Trung tâm Tin học, Đại học An Giang xin thông báo:
1. Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tin học A, B quốc gia:
- Ngày kiểm tra: 12/08/2012 ( Hạn chót đăng ký: 06/08/2012 )
- Nội dung kiểm tra chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:
+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
+Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. 
(Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho 
Microsoft Office)

Trang