Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022

Ngày 20/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Học bổng KOVA _ năm 2022

Giải thưởng KOVA do Tập đoàn sơn KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên nghèo vượt khó học Giỏi. Năm 2022, Giải thưởng KOVA sẽ xét trao Học bổng KOVA–Hạng mục “Nghị lực” (10 triệu đồng/suất) cho các sinh viên thỏa các điều kiện sau:

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng - an ninh ở học kỳ hè năm học 2021 - 2022

Căn cứ Thông báo số 479/TB-ĐHAG ngày 12/5/2022 về việc lập kế hoạch giảng dạy (GD), phân công GD và đăng ký học phần (HP) ở học kỳ hè năm học 2021-2022:

Sinh viên theo dõi thường xuyên trên trang regis để đăng ký học.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân cử nhân ngành Giáo dục chính trị và ngành Luật năm 2021

Ngày 26/02/2022, Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân cử nhân ngành Giáo dục chính trị và ngành Luật. 

Trang