Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

2. Mức hỗ trợ:

Thư mời về việc tham dự Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam"

Thời gian: 7h30, 18/5/2019

Địa điểm: Hội trường 150B.

Trang