Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

Thư mời số 211/TM-ĐHAG ngày 03/3/2020 của trường Đại học An Giang về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" do Khoa Luật và Khoa học chính trị chủ trì:

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và trên thế giới"

Thư mời số 205/TM-ĐHAG ngày 02/3/2020 của trường Đại học An Giang về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và trên thế giới" do Khoa Luật và Khoa học chính trị chủ trì: xe

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 1062/KH-ĐHAG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020;

Phòng CTSV thông báo Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân (bổ sung) dành cho sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung, sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung.

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

- Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

2. Mức hỗ trợ:

Trang