Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy đối với phương thức sử dụng kết quả thi TN THPT năm 2020

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

Thư mời số 211/TM-ĐHAG ngày 03/3/2020 của trường Đại học An Giang về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" do Khoa Luật và Khoa học chính trị chủ trì:

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và trên thế giới"

Thư mời số 205/TM-ĐHAG ngày 02/3/2020 của trường Đại học An Giang về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và trên thế giới" do Khoa Luật và Khoa học chính trị chủ trì: xe

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 1062/KH-ĐHAG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020;

Phòng CTSV thông báo Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân (bổ sung) dành cho sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung, sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung.

Trang