Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm nâng cao chất lượng. hiệu quả của việc dạy và học cho sinh viên chuyên ngành GDCT, giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và nâng cao tay nghề của sinh viên sư phạm; khoa Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm (xem thêm)

DSSV được nhận học bổng XSKT An Giang, Doãn Tới và Huỳnh Thiện Nghệ năm học 2017-2018

DSSV được nhận học bổng XSKT An Giang, Doãn Tới và Huỳnh Thiện Nghệ năm học 2017-2018.

Riêng học bổng XSKT An Giang trao HKI, năm học 2017-2018. Nếu HKII SV nhận HB Khuyến học không đạt loại Khá và rèn luyện Khá trở lên (HB Khuyến tài, Bảo trợ thì Loại Giỏi và RL Tốt trở lên) sẽ bị cắt.

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của khoa Lý luận chính trị được Ban Giám hiệu xét duyệt ngày 16 tháng 9 năm 2017. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy và học. Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị học tốt cho sinh viên trong khoa năm học 2017-2018... (Xem tại đây)

Thông báo về việc xét học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo số 117/TB-HKH, ngày 09/8/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2017, nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn:

Thông báo về việc xét học bổng Doãn Tới năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 144/HKH-VP, ngày 15/9/2017 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới – An Giang năm học 2017-2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2017, nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn:

Trang