Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU CHÉO VÀ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG

- Nhằm nâng cao phương pháp và cách thức giảng dạy, học tập cũng như tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên có dịp nghiên cứu, đánh giá các vấn đề thực tiễn để áp dụng cho việc giảng dạy và học tập hiệu quả;

- Tạo môi trường tự tin đánh giá, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên, sinh viên và đại biểu tham dự hội thảo về tình hình thực tế của vấn đề sở hữu chéo và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng;

“Sở hữu chéo và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng”

Trang