Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội đối với sinh viên hình thức giáo dục chính quy năm học 2017-2018

I. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện

Trang