Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. Thời gian:

1. Đối với sinh viên khóa DH15 và CD40:

+ Sơ kết tại Lớp: từ ngày 08/01/2018 - 13/01/2018.

+ Sơ kết tại Khoa: từ ngày 15/01/2018 - 20/01/2018.

KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm nâng cao chất lượng. hiệu quả của việc dạy và học cho sinh viên chuyên ngành GDCT, giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và nâng cao tay nghề của sinh viên sư phạm; khoa Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm (xem thêm)

Trang