Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Bí thư-Lớp trưởng 2018-2019

LỚP BÍ THƯ
HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
DH16CT Nguyễn Thị Kim Thâu 0912911752 kimnguyenmy96@gmail.com
DH17CT Nguyễn Thị Anh Đào    
DH17LU Trần Thành Thái 0963695239 tranthanhthai.vn@gmail.com
DH18CT Nguyễn Văn Trường 0971510961 nvtruong_18ct@studen.agu.edu.vn
DH18LU1 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 01864720347 mycamnguyen245999@gmail.com
DH18LU2 Cao Lê Ngọc Trinh 01295751721 caolengoctrinh123456789@gmail.com
DH19CT      
DH19TR      
DH19LU1      
DH19LU2      
LỚP LỚP TRƯỞNG
HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
DH16CT Đoàn Thị Huyền Trân 01695588375 doanthihuyentran375@gmail.com
DH17CT Đoàn Thị Ngọc Thời 01645558536 doanthingocthoi@gmail.com
DH17LU Đinh Thị Thanh Ngân 01633779022 dinhthithanhngan29041998@gmail.com
DH18CT Hồ Biểu Chánh    
DH18LU1 Võ Thị Kim Nhung 01663575545 vtknhung010999@gmail.com
DH18LU2 Nguyễn Huỳnh Châu 0945713272 huynhchaunguyen98@gmail.com
DH19CT      
DH19TR      
DH19LU1      
DH19LU2