Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BCH ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

NHIỆM KỲ 2022 - 2023

Bí thư

Dư Phước Thoại

Phó bí thư

Đinh Gia Kiệt

Ủy viên thường vụ

Hà Ngọc Minh

Ủy viên BCH

- Nguyễn Thanh Niên

- Trần Văn Lên

- Phạm Thị Bảo Vân

- Đặng Chí Nhân

- Trần Anh Kiệt

- Quách Văn Sự

- Phạm Quyền Anh

- Huỳnh Nguyên Khang

DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA CÁC NHIỆM KỲ

 

  Fanpage: https://www.facebook.com/youthfpe