Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THƯ MỜI LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA

Kính gửi: Anh, chị cựu sinh viên khoa Lý luận Chính trị (DH2 đến DH13) chuyên ngành GDCT và chuyên ngành GDQP.