Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

 

Ông:
NGUYỄN VĂN NÒN
Chức vụ:
Phó trưởng bộ môn
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Triết học,
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Di động:
0939.621.210
Email:

 

Ông:
ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN
Chức vụ:
Phó trưởng khoa
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Triết học,
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Di động:
0914.311.599
Email:

Ông:
TRẦN ĐÌNH PHỤNG
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Tiến sĩ
Chuyên môn:
Giáo dục chính trị,
ĐH Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc
Di động:
0917.022.877
Email:

Bà:
NGUYỄN PHAN THỊ THÙY DUNG
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Triết học,
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Di động:
0902.474.666
Email:

Ông:
VÕ VĂN DÓT
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ (đang học NCS)
Chuyên môn:
Kinh tế chính trị,
Học viện Khoa học xã hội
Di động:
0984.499.876
Email:

Bà:
ĐỖ THỊ THANH HÀ
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ (đang học NCS)
Chuyên môn:
CNXH khoa học,
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Di động:
0905.785.907
Email:

Ông:
CHAU SÓC KHĂNG
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Lý luận và PPGD bộ môn LLCT,
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Di động:
0917.815.835
Email:

Bà:
TỪ THỊ THANH MỴ
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Kinh tế chính trị,
Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM
Di động:
0908.523.711
Email:

Bà:
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Kinh tế chính trị,
Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM
Di động:
0834.426.669
Email:

Bà:
PHAN THỊ ÁNH
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Chuyên môn:
Triết học,
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Di động:
0969.238.023
Email: