Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

ÔNG:

NGUYỄN VĂN NÒN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học

Di động:

0939.621.210

Email:

nvnon@agu.edu.vn  

ÔNG:

ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

Chức vụ:

Phó Trưởng Khoa

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học

Di động:

0914.311.599

Email:

dchan@agu.edu.vn  

ÔNG:

TRẦN ĐÌNH PHỤNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên môn:

Giáo dục chính trị tư tưởng

Di động:

0917.022.877

Email:

tdphung@agu.edu.vn   

ÔNG:

CHAU SÓC KHĂNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Lý luận và PPGD bộ môn LLCT

Di động:

0917.815.835

Email:

cskhang@agu.edu.vn  

ÔNG:

VÕ VĂN DÓT

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Di động:

0984.499.876

Email:

vvdot@agu.edu.vn   

BÀ:

ĐỖ THỊ THANH HÀ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Di động:

0905.785.907

Email:

dttha@agu.edu.vn  

BÀ:

NGUYỄN PHAN THỊ THÙY DUNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Triết học

Di động:

0902.474.666

Email:

npttdung@agu.edu.vn  

BÀ:

TỪ THỊ THANH MỴ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Di động:

0908.523.711

Email:

tttmy@agu.edu.vn  

BÀ:

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Di động:

0834.426.669

Email:

ntkimngan@agu.edu.vn   

BÀ:

PHAN THỊ ÁNH

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học

Di động:

0969.238.023

Email:

ptanh@agu.edu.vn