Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Lãnh đạo bộ môn

 

 

Ông:

Nguyễn Văn Nòn

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Triết học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0939.621.210

Email:

nvnon@agu.edu.vn

Giảng viên bộ môn

   Ông:

Đỗ Công Hồng Ân

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Triết học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:  
Email:

dchan@agu.edu.vn

Ông:

Trần Đình Phụng

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên ngành:

Giáo dục chính trị

Nơi đào tạo:

 

Điện thoại di động:

0917.022.877

Email:

tdphung@agu.edu.vn

Ông:

Chau Sóc Khăng

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lý luận và PPGD LLCT

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Điện thoại di động:

0917.815.835

Email:

cskhang@agu.edu.vn

Ông:

Võ Văn Dót

Học vị:

Thạc sĩ, NCS

Chuyên ngành:

Kinh tế chính trị

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0984.499.876

Email:

vvdot@agu.edu.vn

Bà:

Đỗ Thị Thanh Hà

Học vị:

Thạc sĩ, NCS

Chuyên ngành:

CNXH khoa học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0905.785.907

Email:

dttha@agu.edu.vn

Bà:

Nguyễn Phan Thị Thùy Dung

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên ngành:

Triết học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0902.474.666

Email:

npttdung@agu.edu.vn

Bà:

Từ Thị Thanh Mỵ

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Kinh tế chính trị

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0908.523.711

Email:

tttmy@agu.edu.vn

Bà:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Kinh tế chính trị

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0834.426.669

Email:

ntkimngan@agu.edu.vn

Bà:

Phan Thị Ánh

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Triết học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Điện thoại di động:

0969.238.023

Email:

ptanh@agu.edu.vn