Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

ThS. NGUYỄN VĂN NÒN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Chuyên môn:

Triết học

Email:

nvnon@agu.edu.vn  

TS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Giáo dục chính trị tư tưởng

Email:

tdphung@agu.edu.vn

ThS. ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Triết học

Email:

dchan@agu.edu.vn  

ThS. CHAU SÓC KHĂNG

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Lý luận và PPGD bộ môn LLCT

Email:

cskhang@agu.edu.vn  

ThS. VÕ VĂN DÓT

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Email:

vvdot@agu.edu.vn   

NCS,ThS. ĐỖ THỊ THANH HÀ

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Email:

dttha@agu.edu.vn  

NCS,ThS. NGUYỄN PHAN THỊ THÙY DUNG

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Triết học

Email:

npttdung@agu.edu.vn  

ThS. TỪ THỊ THANH MỴ

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Email:

tttmy@agu.edu.vn  

ThS. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị

Email:

ntkimngan@agu.edu.vn   

ThS. PHAN THỊ ÁNH

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Triết học

Email:

ptanh@agu.edu.vn