Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

 

Ông:

NGUYỄN VĂN NÒN

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học,

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Di động:

0939.621.210

Email:

nvnon@agu.edu.vn

 

Ông:

ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

Chức vụ:

Phó trưởng khoa

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học,

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Di động:

0914.311.599

Email:

dchan@agu.edu.vn

Ông:

TRẦN ĐÌNH PHỤNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên môn:

Giáo dục chính trị,

ĐH Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc

Di động:

0917.022.877

Email:

tdphung@agu.edu.vn

Bà:

NGUYỄN PHAN THỊ THÙY DUNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học,

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Di động:

0902.474.666

Email:

npttdung@agu.edu.vn

Ông:

VÕ VĂN DÓT

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị,

Học viện Khoa học xã hội

Di động:

0984.499.876

Email:

vvdot@agu.edu.vn

Bà:

ĐỖ THỊ THANH HÀ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

CNXH khoa học,

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Di động:

0905.785.907

Email:

dttha@agu.edu.vn

Ông:

CHAU SÓC KHĂNG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Lý luận và PPGD bộ môn LLCT,

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Di động:

0917.815.835

Email:

cskhang@agu.edu.vn

Bà:

TỪ THỊ THANH MỴ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị,

Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM

Di động:

0908.523.711

Email:

tttmy@agu.edu.vn

Bà:

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Kinh tế chính trị,

Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM

Di động:

0834.426.669

Email:

ntkimngan@agu.edu.vn

Bà:

PHAN THỊ ÁNH

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Triết học,

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Di động:

0969.238.023

Email:

ptanh@agu.edu.vn