Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÔNG:

HUỲNH NGỌC AN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học

Email:

hnan@agu.edu.vn

https://fpe.agu.edu.vn/sites/fpe.agu.edu.vn/files/tvsang_1.jpg

ÔNG:

TẠ VĂN SANG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học

Email:

tvansang@agu.edu.vn

BÀ:

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên môn:

Xã hội học

Email:

tttnguyet@agu.edu.vn