Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lãnh đạo bộ môn

 

Ông:

Huỳnh Ngọc An

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Hồ Chí Minh học

Nơi đào tạo:

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Điện thoại di động:

0949.393.049

Email:

hnan@agu.edu.vn

Giảng viên bộ môn

 

 

Bà:

Trần Thị Thu Nguyệt

Học vị:

Thạc sĩ, NCS

Chuyên ngành:

Xã hội học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0918.309.687

Email:

tttnguyet@agu.edu.vn

 

Ông:

Tạ Văn Sang

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Hồ Chí Minh học

Nơi đào tạo:

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Điện thoại di động:

0976.556.855

 

Email:

tvansang@agu.edu.vn