Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ông:

HUỲNH NGỌC AN

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học,

Học viện Chính trị quốc gia HCM

Di động:

0949.393.049

Email:

hnan@agu.edu.vn

Ông:

TẠ VĂN SANG

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học,

Học viện Chính trị quốc gia HCM

Di động:

0976.556.855

Email:

tvansang@agu.edu.vn

Bà:

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Xã hội học,

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Di động:

0918.309.687

Email:

tttnguyet@agu.edu.vn