Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

ThS. HUỲNH NGỌC AN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học

Email:

hnan@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

https://fpe.agu.edu.vn/sites/fpe.agu.edu.vn/files/tvsang_1.jpg

TẠ VĂN SANG

Học vị:

NCS, ThS

Chuyên môn:

Hồ Chí Minh học

Email:

tvansang@agu.edu.vn

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên môn:

Xã hội học

Email:

tttnguyet@agu.edu.vn