Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lãnh đạo bộ môn

 

Ông:

Nguyễn Văn Trang

Chức vụ:

Trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0918.676.080

Email:

nvtrang@agu.edu.vn

 

Bà:

Lê Thị Mỹ An

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0907.599.080

Email:

ltman@agu.edu.vn

Giảng viên bộ môn

 

Ông:

Ngô Hùng Dũng

Học vị:

Cử nhân

Chuyên ngành:

Chính trị

Điện thoại di động:

0816.828.451

Email:

nhdung@agu.edu.vn

 

Ông:

Võ Hoàng Đông

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại di động:

0706.763.863

Email:

vhdong@agu.edu.vn