Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

ThS. LÊ THỊ MỸ AN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Chuyên môn:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Email:

ltman@agu.edu.vn   

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

VÕ HOÀNG ĐÔNG

Học vị:

NCS, ThS

Chuyên môn:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Email:

vhdong@agu.edu.vn   

NGÔ HÙNG DŨNG

Học vị:

Cử nhân

Chuyên môn:

Chính trị

Email:

nhdung@agu.edu.vn  

 

ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Email:

dtktuyen@agu.edu.vn