Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Khóa luận tốt nghiệp

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục chính trị khóa DH16

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Luật và Khoa học Chính trị khóa DH15 ngành GDCT

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa lý luận chính trị khóa DH14 ngành GDCT

------------------------------

1. Quy định làm khóa luận tốt nghiệp mới (Click xem tai đây)

2.Danh sách sinh viên ĐH9CT làm khóa luận tốt nghiệp (Click xem tại đây)

2. Danh sách sinh viên ĐH8CT làm khóa luận tốt nghiệp (Click xem tại đây)

3. Danh sách sinh viên ĐH7CT làm khóa luận tốt nghiệp (Click xem tại đây)

4. Danh sách sinh viên ĐH6CT làm khóa luận tốt nghiệp (Click xem tại đây)

5. Tổng hợp điểm khóa luận tốt nghiệp ĐH6CT (Click xem tại đây)

6. Danh sách khóa luận tốt nghiệp sinh viên các khóa 2,3,4,5 (Click xem tại đây)