Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

VĂN PHÒNG KHOA

Phụ trách văn phòng khoa

Bà:

Cao Thị Hoa

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

Điện thoại di động:

0858.896.679

Điện thoại VP:

(0296)6256565-1034

Email:

cthoa@agu.edu.vn