Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

VĂN PHÒNG KHOA

ThS. CAO THỊ HOA

Chức vụ:

Trợ lý đào tạo

Văn phòng:

(0296) 6256565-1034

Email:

cthoa@agu.edu.vn

CN. NGÔ THỊ BÍCH LOAN

Chức vụ:

Thư ký, văn thư

Văn phòng:

(0296) 6256565-1034

Email:

ntbloan@agu.edu.vn