Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

VĂN PHÒNG KHOA

BÀ:

CAO THỊ HOA

Chức vụ:

Trợ lý đào tạo

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0858.896.679

Email:

cthoa@agu.edu.vn

BÀ:

NGÔ THỊ BÍCH LOAN

Chức vụ:

Thư ký, văn thư

Học vị:

Cử nhân

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0978.709.930

Email:

ntbloan@agu.edu.vn