Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LỊCH THI CẢI THIỆN HKI, NH 2016-2017

Xem file đính kèm: LICH THI CAI THIEN HKI, NH 2016-2017

Sinh viên thi cải thiện tới phòng hội đồng thi nhà A102 để xem phòng thi vào đầu mỗi buổi thi.