Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Ông:

Trần Lê Đăng Phương

Học vị:

Tiến sĩ Luật dân sự

Điện thoại di động:

0919.808.747

Điện thoại VP:

(0296)6256565-1032

Email:

tldphuong@agu.edu.vn    

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Ông:

Đỗ Công Hồng Ân

Học vị:

Thạc sĩ Triết học

Điện thoại di động:

0914.311.599

Điện thoại VP:

(0296)6256565-

 

Email:

dchan@agu.edu.vn