Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

TRƯỞNG KHOA

Di động:

0919.808.747

Văn phòng:

0296.625.6565 - 1032

Email:

tldphuong@agu.edu.vn

ThS. ĐỖ CÔNG HỒNG ÂN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Di động:

0914.311.599

Văn phòng:

0296.625.6565 - 1031

Email:

dchan@agu.edu.vn