Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

CẤP TRƯỜNG

Sáng ngày 18/5/2019, tại Hội trường 150B, Khoa Luật và Khoa học chính trị đã tổ chức Hội thảo “Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”. Xem thông tin chi tiết tại đây.

-------------------

Sáng ngày 20/4/2019, Khoa Luật và Khoa học chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: “Hồ Chí Minh - Hiện thân của nền văn hóa tương lai”. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

--------------------