Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN LUẬT

ÔNG:

TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

Chức vụ:

Trưởng Khoa kiêm Trưởng bộ môn

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0919.808.747

Email:

tldphuong@agu.edu.vn

ÔNG:

NGUYỄN THÀNH TÍN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0902.332.339

Email:

nttin@agu.edu.vn

BÀ:

HUỲNH ANH

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0989.280.977

Email:

hanh@agu.edu.vn

BÀ:

PHẠM YẾN NHI

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ (đang học NCS)

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0947.567.389

Email:

pynhi@agu.edu.vn

BÀ:

LÝ ĐĂNG THƯ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0919.352.122

Email:

ldthu@agu.edu.vn

BÀ:

NGUYỄN MINH DIỄM QUỲNH

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0913.978.420

Email:

nmdquynh@agu.edu.vn

BÀ:

LÊ THỊ HUỲNH NHƯ

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0975.731.802

Email:

lthnhu@agu.edu.vn

ÔNG:

DƯ PHƯỚC THOẠI

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên môn:

Luật

Di động:

0336.779.852

Email:

dpthoai@agu.edu.vn