Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN LUẬT

Lãnh đạo bộ môn

 

Ông:

Trần Lê Đăng Phương

Chức vụ:

Trưởng khoa kiêm nhiệm

Trưởng bộ môn

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Pierre Mendès France, Cộng hòa Pháp

Điện thoại di động:

0919.808.747

Email:

tldphuong@agu.edu.vn  

 

Ông:

Nguyễn Thành Tín

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Luật TP.HCM

Điện thoại di động:

0902.332.339

Email:

nttin@agu.edu.vn

Giảng viên bộ môn

 

Bà:

Huỳnh Anh

Học vị:

Thạc sĩ, NCS

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Luật TP.HCM

Điện thoại di động:

0989.280.977

Email:

hanh@agu.edu.vn  

 

Bà:

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

 

Điện thoại di động:

0913.978.420

Email:

nmdquynh@agu.edu.vn

 

Bà:

Lý Đăng Thư

Học vị:

Thạc sĩ

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Luật TP.HCM

Điện thoại di động:

0919.352.122

Email:

ldthu@agu.edu.vn

 

Bà:

Phạm Yến Nhi

Học vị:

Thạc sĩ, NCS

Chuyên ngành:

Luật

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Luật TP.HCM

Điện thoại di động:

0947.567.389

Email:

pynhi@agu.edu.vn