Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

BỘ MÔN LUẬT

TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

Chức vụ:

Trưởng Khoa

kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn

Chuyên môn:

Luật

Email:

tldphuong@agu.edu.vn

ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn

Chuyên môn:

Luật

Email:

nttin@agu.edu.vn

TS. PHẠM YẾN NHI

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật kinh tế

Email:

pynhi@agu.edu.vn

NCS,ThS. HUỲNH ANH

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

hanh@agu.edu.vn

ThS. LÝ ĐĂNG THƯ

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

ldthu@agu.edu.vn

ThS. NGUYỄN MINH DIỄM QUỲNH

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

nmdquynh@agu.edu.vn

ThS. LÊ THỊ HUỲNH NHƯ

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

lthnhu@agu.edu.vn

ThS. PHẠM THỊ TUYẾT GIANG

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

pttgiang@agu.edu.vn

ThS. LA HỒNG NGÂN

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

lhngan@agu.edu.vn

ThS. DƯƠNG THỊ KIM DUY

Chức vụ:

Giảng viên

Chuyên môn:

Luật

Email:

dtkduy@agu.edu.vn