Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

GIỚI THIỆU

* Khoa Luật và Khoa học chính trị được thành lập theo Quyết định số 2638/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang trên cơ sở đổi tên từ Khoa Mác - Lênin (QĐ số 1603/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND Tỉnh) và Khoa Lý luận chính trị (QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND Tỉnh).

* Từ lúc mới thành lập đến nay, Khoa có 3 tên gọi:

- Từ 1999 đến 2006: Bộ môn Mác - Lênin (trực thuộc trường).

- 2006 đến 2008: Khoa Mác - Lênin. 

- 2008 đến 2017: Khoa Lý luận chính trị.

- 2017 đến nay: Khoa Luật và Khoa học chính trị.

* Hiện nay, Khoa quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học 3 chuyên ngành:

- Giáo dục chính trị. (Từ năm 2001)

- Luật. (Từ năm 2016)

- Triết học. (Từ năm 2018)

* Tổng số cán bộ, giảng viên của khoa: 26 người. Được chia thành 4 tổ bộ môn (NNLCBCCNM-L, TT HCM, ĐLCMCĐCSVN, Luật) và văn phòng khoa.

* Trình độ chuyên môn:

- Tiến sĩ: 02;

- Thạc sĩ: 21 (có 6 đang học NCS);

- Cử nhân: 02.

                                  

   Hàng trên từ trái sang: Thầy Dũng, Thầy Hùng, Thầy Thuận, Thầy Phương, Thầy Thắng

Hàng dưới từ trái sang: Cô Vân, Cô Liêng, Cô Hằng, Cô Xanh, Cô Hồng

Lưu bút của PGS, TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐHAG

tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa (30-10-2016)