Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

NGUYÊN CB-GV

CB-GV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI KHOA

THS. PHẠM THỊ THU HỒNG

Trưởng Khoa

Nghỉ hưu

THS. NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊNG

Q. Trưởng Khoa

Nghỉ hưu

THS. NGUYỄN THỊ VÂN

P. Trưởng Khoa

Nghỉ hưu

TS. ĐỖ THỊ HIỆN

P. Trưởng Khoa

Chuyển công tác

THS. ĐINH LÊ NGUYÊN

Trưởng bộ môn

Nghỉ hưu

THS. TRẦN VĂN HÙNG

Trưởng bộ môn

Nghỉ hưu

THS. NGUYỄN VĂN TRANG

Trưởng bộ môn

Nghỉ hưu

THS. BÙI THU HẰNG

Trưởng bộ môn

Nghỉ hưu

THS. TÔN VIỆT THẢO

P. Trưởng bộ môn

Chuyển công tác

THS. NGUYỄN VĂN THUẬN

Giảng viên

Nghỉ hưu

THS. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Giảng viên

Nghỉ hưu

CN. LÊ CÔNG LUẬN

Giảng viên

Nghỉ hưu

CN. NGUYỄN THỊ HỒNG XANH

Giảng viên

Nghỉ hưu

THS. LÊ THỊ TẦN

Giảng viên

Nghỉ hưu

THS. LÊ THỊ HẠNH HUYÊN

Giảng viên

Chuyển công tác

THS. ĐỖ THỊ KIM PHƯƠNG

Giảng viên

Chuyển công tác

CN. VÕ TUẾ LAM

Giảng viên

Chuyển công tác

CN. TRẦN THANH DUY

Giảng viên

Chuyển công tác

THS. DƯ PHƯỚC THOẠI

Giảng viên

Chuyển công tác

CN. NGUYỄN VĂN THÀNH

Chuyên viên

Chuyển công tác

THS. NGUYỄN THỊ THÌN

Chuyên viên

Chuyển công tác

CN. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

Chuyên viên

Chuyển công tác