Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo tham gia bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2017-2018

Mức phí bảo hiểm: 120.000đ/sinh viên/năm.

Sinh viên thuộc trường hợp miễn, giảm nộp hồ sơ về phòng Kế hoạch tài vụ đến ngày 30/9/2017.

Các lớp tham gia lập danh sách và nộp tiền tại phòng Kế hoạch tài vụ trước ngày 30/9/2017.

Xem thông báo đính kèm