Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của khoa Lý luận chính trị được Ban Giám hiệu xét duyệt ngày 16 tháng 9 năm 2017. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy và học. Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị học tốt cho sinh viên trong khoa năm học 2017-2018... (Xem tại đây)