Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học của các lớp hình thức GDCQ học kỳ I năm học 2017-2018

* Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học của các lớp hình thức GDCQ học kỳ I năm học 2017-2018

- Đại học khóa 15, 16: từ 21/11/2017 đến 01/12/2017  

- Đại học khóa 17 và cao đẳng khóa 40, 41: từ 02/12/2017 đến 11/12/2017

- Đại học khóa 18 và cao đẳng khóa 42: từ 12/12/2017 đến 22/12/2017

Lưu ý:

- Sinh viên khóa cũ vui lòng liên hệ qua mail nttthao@agu.edu.vn hoặc phòng Khảo thí & KĐCL (KT03) để mở thời gian lấy ý kiến phản hồi;   

- Sinh viên xem hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tại địa chỉ: http://exams.agu.edu.vn/?oid=view&section=62 hoặc Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018;   

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận chuyên ngành, tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tế; Học phần thực hành, học phần có tổ thực hành; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm; Thỉnh giảng;   

- Nếu có thắc mắc, SV liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn