Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch đăng ký học phần các lớp hình thức GDCQ học kỳ II năm học 2017-2018

* Đợt đăng ký dành riêng cho sinh viên năm cuối (DH15, CD40) và các khóa cũ.

- Hình thức đăng ký: trực tuyến.

- Thời gian đăng ký trực tuyến: 08h00 ngày 08/12/2017.

- Thời gian kết thúc đăng ký: 17h00 ngày 11/12/2017.

* Đợt đăng ký và điều chỉnh đăng ký dành cho tất cả các khóa.

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký trực tuyến

1.1. Thời gian đăng ký (không cho phép trùng TKB), chia theo khối lớp cụ thể như sau

- Đại học khóa 15 và các khóa cũ cùng với Cao đẳng khóa 40 và các khóa cũ: 08g00 ngày 18/12/2017

- Cao đẳng khóa 42: 18g00 ngày 18/12/2017

- Đại học khóa 18: 08g00 ngày 19/12/2017

- Cao đẳng khóa 41: 18g00 ngày 19/12/2017

- Đại học khóa 17: 08g00 ngày 20/12/2017

- Đại học khóa 16: 18g00 ngày 20/12/2017

* Thời gian kết thúc đăng ký: 17g00 ngày 22/12/2017.

* Các học phần có số lượng đăng ký <20 SV/nhóm sẽ bị xóa sau khi kết thúc đăng ký học phần.

1.2. Thời gian điều chỉnh đăng ký (cho phép trùng TKB)

Ngoại trừ các lớp năm cuối (DH15 và CD40), các lớp/khối lớp điều chỉnh kết quả đăng ký học phần trực tuyến từ 17g00 ngày 25/12/2017 đến 17g00 ngày 27/12/2017.

2. Thời gian đăng ký bằng phiếu

Sinh viên nộp Phiếu đăng ký học cải thiện, đăng ký học lại hoặc học mới (chưa đăng ký trực tuyến được) cho Phòng Đào tạo (phòng ĐT05) từ 08g00 ngày 27/12/2017 đến 17g00 ngày 29/12/2017. Các phiếu sẽ được xử lý theo thứ tự nộp.

3. Rút bớt học phần ngoài thời gian đăng ký trực tuyến

Sinh viên nộp Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký cho Phòng Đào tạo (phòng ĐT05) trong thời gian hai tuần đầu tiên của học kỳ tùy theo từng khóa mà SV đăng ký học (xem theo lịch năm học)

Lưu ý:

* Những học phần chuyên ngành của các lớp Giáo dục Thể dục, SV ngành khác không được đăng ký học chung.

* Các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký học phần, gửi ngay đến địa chỉ mail regis@agu.edu.vn

* Hướng dẫn đăng ký học phần xem tại đây.

* Một số cách giúp cải thiện tình trạng đăng ký học phần:

- Chưa đến thời điểm cho phép đăng ký, hạn chế đăng nhập tài khoản.

- Có thể chọn theo cách lưu từng học phần sau khi đã chọn xong mỗi học phần.

- Khi sử dụng xong tài khoản của mình phải Thoát để bảo vệ tài khoản.

- Tránh sử dụng những việc không cần thiết trong thời gian đăng ký học phần.

Phòng Đào tạo