Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch thi chính thức và lịch thi cải thiện HKII NH 2017-2018

Lịch thi chính thức: xem file đính kèm.

Lịch thi cải thiện: xem file đính kèm.

Sinh viên lưu ý: theo dõi thông tin thường xuyên trên trang rergis và tại phòng Hội đồng thi A102.