Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thư mời về việc tham dự Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam"

Thời gian: 7h30, 18/5/2019

Địa điểm: Hội trường 150B.

Chi tiết xem file thư mời đính kèm: 616/TM-ĐHAG

Trân trọng!