Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

LCH SINH VIÊN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2018

BAN CHẤP HÀNH LCH SINH VIÊN KHOA

Liên chi hội trưởng

Nguyễn Thị Kim Thâu

Liên chi hội phó

Đinh Thị Thanh Ngân

Ủy viên BCH

1. Phạm Quốc Thịnh

2. Đoàn Thị Huyền Trân

3. Đoàn Thị Ngọc Thời

4. Nguyễn Hoàng An

5. Võ Thị Kim Nhung

6. Nguyễn Huỳnh Châu

7. Dương Thị Ngọc Giàu