Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 1062/KH-ĐHAG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020;

Phòng CTSV thông báo Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân (bổ sung) dành cho sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung, sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung.

- Sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020.

2. Thời gian đăng ký và lịch học:

- Khóa CD43, DH18, DH19: Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/10/2019.

+ Sinh viên đăng ký lịch học theo 02 đợt học tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK57vMt5fEdMyPPxW3hPno_O9r0kveydnn-mk0W-Lo0ynfMQ/viewform?usp=sf_link

+ Đợt 1: Buổi sáng từ ngày 30/10/2019 đến 02/11/2019 (tại hội trường 600).

+ Đợt 2: Buổi chiều từ ngày 30/10/2019 đến 02/11/2019 (tại hội trường 600).

-  Khóa CD44, DH20: Sinh viên chưa học tuần SHCD đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/10/2019

+ Sinh viên đăng ký lịch học tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX30shENBYHyruC5csScVG0RKLL3hYTwgEFAf4n_zo65ojdQ/viewform?usp=sf_link

+ Thời gian học: Sáng, chiều ngày 02/11/2019.

+ Địa điểm: tại hội trường 600.

Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Quý thầy, cô Cố vấn học tập biết và triển khai thực hiên theo đúng tinh thần thông báo này./.

Nguồn: Thông báo từ Phòng Công tác Sinh viên