Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch đăng ký học phần các lớp hình thức GDCQ học kỳ II năm học 2019-2020 (đợt cho sinh viên năm cuối và các khóa trước)

Lịch đăng ký học phần các lớp hình thức GDCQ học kỳ II năm học 2019-2020 (đợt cho sinh viên năm cuối và các khóa trước)

- Thời gian đăng ký: Đại học khóa 17 cùng với Cao đẳng khóa 42 và các khóa trước: 08g00 ngày 20/12/2019

- Chỉ đăng ký các nhóm học phần của DH17 và CD42

- Thời gian kêt thúc đăng ký: 17g00 ngày 21/12/2019

* Dự kiến đợt đăng ký chung tất cả các khóa bắt đầu ngày 24/12/2019.

Thông báo từ trang http://regis.agu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=103