Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

Thư mời số 211/TM-ĐHAG ngày 03/3/2020 của trường Đại học An Giang về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" do Khoa Luật và Khoa học chính trị chủ trì: xem file đính kèm.