Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc sinh viên, học viên đi học lại

Thông báo 414/TB-DHAG ngày 28/04/2020 về việc sinh viên, học viên đi học lại:

 https://docs.agu.edu.vn/congvan/uploads/0bc795e4c51a6f16d3df02dfaf8075d0_20200428110457.pdf

Thông báo của Phòng Đào tạo về việc thực hiện công tác dạy và học trình độ cao đẳng và đại học:

Sinh viên,

học viên học tiếng Việt

Thời gian thực hiện

lịch học tập trung

Hình thức học tập

- SV đại học năm cuối và năm thứ ba

- SV cao đẳng năm cuối

 

Kể từ ngày 04/5/2020 theo lịch tại website đăng ký học phần

Dạy theo hình thức truyền thống (tức là SV và GV đến lớp).

Ghi chú: Dừng hình thức đào tạo trực tuyến kề từ ngày 04/5/2020

- SV đại học năm thứ nhất và năm thứ hai

- SV cao đẳng thứ nhất và năm thứ hai

Kể từ ngày 11/5/2020 theo lịch tại website đăng ký học phần

Ghi chú: nếu có thay đổi sẽ thông báo sau

Dạy theo hình thức truyền thống (tức là SV và GV đến lớp)

Học viên học tiếng Việt (05 HV người Lào và 02 HV người Campuchia)

Chờ thông báo sau

Đào tạo trực tuyến

Sinh viên Lào và Campuchia

Chờ thông báo sau

 

Đề nghị:

- SV thực hiện việc học tập theo lịch của Phòng Đào tạo.

- SV thường xuyên xem thời khóa biểu được cập nhật trên website đăng ký học phần (đối với các lớp chính quy) hoặc lịch học (đối với các lớp VLVH).

- SV thực hiện Thực tập cuối khóa/tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp kể từ ngày 04/5/2020.

- SV phản hồi các ý kiến (nếu có) về CVHT.