Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020.

https://www.agu.edu.vn/sites/default/files/2020-10/TB1087-Thong%20bao%20...

Khoa Luật và Khoa học chính trị nhu cầu tuyển dụng như sau:

- Vị trí giảng viên: 10.

+ Bộ môn Luật: 06. Trình độ Thạc sĩ trở lên (chuyên ngành Luật hành chính: 02; Luật kinh tế: 02; Luật hình sự: 02).

+ Bộ môn Những NLCB của CN M-L: 02. Trình độ Thạc sĩ trở lên (chuyên ngành CNXHKH: 01; Kinh tế chính trị: 01).

+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: 01. Trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành Tư tưởng HCM.

+ Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN: 01. Trình độ Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN.

-  Vị trí thư ký: 01. Trình độ Cử nhân trở lên, chuyên ngành Luật.

Muốn biết thêm thông tin và các hồ sơ cần thiết, vui lòng nhấp vào link sau:

https://peo.agu.edu.vn/?q=node/533