Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo Miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội HKI năm học 2021-2022

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng CTSV (SV3) hoặc gửi qua đường bưu điện cho cô Thùy Dương (P.CTSV, 0981.699.476)

Xem file thông báo đính kèm: TB số 03/TB-CTSV; TB số 05/TB-CTSV

Xem thông báo trên page của P.CTSV: https://www.facebook.com/sao.agu/