Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Đại học An Giang

Xem quy định đính kèm: Tại đây.