Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

Xem file đính kèm: Tại đây.

Sinh viên theo dõi lịch thi chi tiết trên trang regis của mỗi cá nhân.