Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng - an ninh ở học kỳ hè năm học 2021 - 2022

Căn cứ Thông báo số 479/TB-ĐHAG ngày 12/5/2022 về việc lập kế hoạch giảng dạy (GD), phân công GD và đăng ký học phần (HP) ở học kỳ hè năm học 2021-2022:

Sinh viên theo dõi thường xuyên trên trang regis để đăng ký học.