Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ đối với sinh viên năm cuối (Khóa DH19 và CD 44)

Lớp trưởng triển khai và tổng hợp các bản giấy trực tiếp về phòng CTSV (SV 3), gặp đ/c Trần Thiện.

Thời gian đến ngày 17/6/2022.

Chi tiết xem file đính kèm: Tại đây.