Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022

Ngày 20/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Cuộc thi diễn ra từ 8/4/2022 đến 23/5/2022. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị trong nhà trường.
Trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đã xem xét lựa chọn những bài dự thi có chất lượng, phù hợp để trao giải. Kết quả có 12 cá nhân xuất sắc đạt giải cao, cụ thể:
 Đối với  viên chức, người lao động: Giải nhất thuộc về đồng chí Tạ Văn Sang; Giải nhì thuộc về các đồng chí Võ Hoàng Đông, Huỳnh Ngọc An; Giải ba thuộc về các đồng chí Cao Thị Hoa, Nguyễn Minh Diễm Quỳnh, Trần Đình Phụng. 
Đối với học viên, sinh viên: Giải nhất thuộc về sinh viên Đặng Ngọc Minh - DH19LU2; Giải nhì thuộc về các sinh viên Lê Huỳnh Đức - DH19TR, Lê Thị Mộng Thủy - DH19CT; Giải ba thuộc về các sinh viên Huỳnh Lê Thảo Anh - DH19LU2, Nguyễn Hoàng Nam - DH19LU1, Nguyễn Thị Phương Quyên - DH19CT.
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn trường về bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạnh của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuộc thi nhằm nâng cao ý thức nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và sự nghiệp đổi mới; góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII.

Bích Loan – Khoa Luật & KHCT

Nguồn: Enews

Giải nhất cuộc thi đối với viên chức, người lao động

Giải nhất cuộc thi đối với viên chức, người lao động: Tạ Văn Sang - BM. TTHCM

 

Giải nhất cuộc thi đối với học viên, sinh viên

Giải nhất cuộc thi đối với học viên, sinh viên: Đặng Ngọc Minh - DH19LU1

 

Các cá nhân đạt giải Nhì

Các cá nhân đạt giải Nhì

 

Các cá nhân đạt giải Ba

Các cá nhân đạt giải Ba

 

Các cá nhân đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng quý đại biểu

Các cá nhân đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng quý đại biểu