Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng cá nhân và tập thể sinh viên năm học 2021-2022

Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ của lớp nộp về văn phòng khoa đúng thời gian quy định.

Xem chi tiết thông báo: Tại đây.