Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

CĐBP 7 NHIỆM KỲ 2023-2028 (Khoa Ngoại ngữ; Khoa Luật & KHCT)

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 7

Chủ tịch

Nguyễn Tiến Ngọ 

Khoa Ngoại ngữ 

Phó chủ tịch

Huỳnh Ngọc An 

Khoa Luật & KHCT

Ủy viên

Huỳnh Lê Thiên Trúc

Nguyễn Thị Hải Yến

Từ Thị Thanh Mỵ

Khoa Ngoại ngữ 

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Luật & KHCT