Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2023

CHI BỘ 7 – CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Bí thư

Đỗ Công Hồng Ân

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Nòn

Chi ủy viên

Tạ Văn Sang

CHI BỘ 20 – SINH VIÊN

Bí thư

Chau Sóc Khăng

Phó Bí thư

Phạm Thị Lan Nhi

Chi ủy viên

Huỳnh Lê Thảo Anh