Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

CHI BỘ 7 – CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Bí thư

 

Phó Bí thư

Trần Văn Hùng

Chi ủy viên

Nguyễn Văn Nòn

Lê Thị Mỹ An

CHI BỘ 20 – SINH VIÊN

Bí thư

Chau Sóc Khăng

Phó Bí thư

Võ Hoàng Đông

Chi ủy viên

Phạm Văn Phố

Đại hội chi bộ VII nhiệm kỳ 2017-2020 

Đại hội chi bộ XXI nhiệm kỳ 2017-2020