Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

CHI BỘ NHIỆM KỲ 2023 - 2025

CHI BỘ 7 – CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Bí thư

Trần Lê Đăng Phương

Phó Bí thư

Huỳnh Ngọc An

Chi ủy viên

Đỗ Thị Thanh Hà

Lê Thị Mỹ An

Từ Thị Thanh Mỵ

CHI BỘ 21 – SINH VIÊN

Bí thư

Chau Sóc Khăng

Phó Bí thư

Châu Anh Tuấn

Chi ủy viên

 

 

Chi uỷ chi bộ 7 nhiệm kỳ 2023-2025


 Chi uỷ chi bộ 21 nhiệm kỳ 2023-2025