Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Danh sách Cố vấn học tập 2020-2021

Số
TT

Năm thứ

Lớp

Họ tên CVHT

Điện thoại

Email

1

4

DH18CT

Tạ Văn Sang

0976.556.855

tvansang@agu.edu.vn

2

DH18LU1

Trần Lê Đăng Phương

0919.808.747

tldphuong@agu.edu.vn

3

DH18LU2

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

0913.978.420

nmdquynh@agu.edu.vn

4

3

DH19CT

Huỳnh Ngọc An

0949.393.049

hnan@agu.edu.vn

5

DH19LU1

Huỳnh Anh

0989.280.977

hanh@agu.edu.vn

6

DH19LU2

Phạm Yến Nhi

0947.567.389

pynhi@agu.edu.vn

7

DH19TR

Nguyễn Văn Nòn

0939.621.210

nvnon@agu.edu.vn

8

2

DH20LU1

Võ Văn Dót

0984.499.876

vvdot@agu.edu.vn

9

DH20LU2

Nguyễn Thị Kim Ngân

0834.426.669

ntkimngan@agu.edu.vn

10

DH20TR

Đỗ Thị Thanh Hà

0905.785.907

dttha@agu.edu.vn

11

1

DH21LU1

Nguyễn Thành Tín

0902.332.339

nttin@agu.edu.vn

12

DH21LU2

Lý Đăng Thư

0919.352.122

ldthu@agu.edu.vn

13

DH21CT

Trần Đình Phụng

0917.022.877

tdphung@agu.edu.vn

14

DH21TR

Nguyễn Phan Thị Thùy Dung

0902.474.666

npttdung@agu.edu.vn