Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Danh sách Cố vấn học tập 2018-2019

Số
TT

Lớp

Họ tên CVHT

Điện thoại

Email

  1.  

DH16CT

Trần Đình Phụng

0917022877

tdphung@agu.edu.vn

  1.  

DH17CT

Huỳnh Ngọc An

0949393049

hnan@agu.edu.vn

  1.  

DH18CT

Tạ Văn Sang

0976556855

tvansang@agu.edu.vn

  1.  

DH19CT

Lê Thị Mỹ An

0907599080

ltman@agu.edu.vn

  1.  

DH17LU

Nguyễn Thành Tín

0902332339

nttin@agu.edu.vn

  1.  

DH18LU1

Trần Lê Đăng Phương

0919808747

tldphuong@agu.edu.vn

  1.  

DH18LU2

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

0913978420

nmdquynh@agu.edu.vn

  1.  

DH19LU1

Huỳnh Anh

0989280977

hanh@agu.edu.vn

  1.  

DH19LU2

Phạm Yến Nhi

0947567389

pynhi@agu.edu.vn

  1.  

DH19TR

Nguyễn Văn Nòn

0939621210

nvnon@agu.edu.vn